Vajad abi ?

november 14, 2017

Ter­vik­lik reno­vee­ri­mi­ne kui tule­vi­ku pant

Ees­ti ela­mu­fon­dist moo­dus­ta­vad ela­mis­pin­na jär­gi ligi­kau­du 2/3 kor­ru­s­ela­mud ja 1/3 väi­keela­mud. Teh­tud uurin­gu­te alu­sel on väi­keela­mu­te kesk­mi­ne vanus roh­kem kui 50 aas­tat, suur­pa­neel­ela­mu­tel kesk­mi­selt 25 – […]