Vajad abi ?

august 8, 2018
gaasiohutus

Gaa­si­sead­med ohu­tuks enne küt­te­pe­rioo­di algust

Kor­te­ri­te ning era­mu­te teh­ni­li­se sei­su­kor­ra uuring Kor­te­r­ela­mu­te gaa­si­sead­me­te ja -torus­ti­ke ohu­tust ja kor­ras­hoi­du tuleb kont­rol­li­da vähe­malt kord kol­me aas­ta jook­sul ning see peab ole­ma doku­men­tee­ri­tud. Küt­te­ga­asi […]