Vajad abi ?

Ter­vik­lik rekonst­ruee­ri­mi­ne
august 23, 2018
renoveerimise

Kor­te­r­ela­mu kor­da — kui­das?

  Kõi­ge suu­rem soo­jus­ener­gia kok­ku­hoiu potent­siaal on kind­las­ti kor­te­r­ela­mu­tes. Maja­de ter­vik­lik rekonst­ruee­ri­mi­ne, sh küt­te­süs­tee­mi uuen­da­mi­ne, toob sel­le ela­ni­ke­le kaa­sa olu­li­se sääs­tu. Ener­giasääst­lik maja on ter­vis­lik, soe, […]