Vajad abi ?

märts 5, 2018
elanikud, gaasiavarii, surm

Ohu­tus­reeg­li­te eira­mi­ne gaa­si­ma­jas nõu­dis taas kaks inim­elu

02.03.2018 päe­val sai pääs­te­amet väl­ja­kut­se Ida-Viru­maa­le Koht­la-Jär­ve­le, et kor­ter­ma­jas on mitu ini­mest saa­nud gaa­si­mür­gi­tu­se. Polit­sei kin­ni­tas, et sünd­mus­ko­halt lei­ti kahe ini­m­ese sur­nu­ke­had. Vähe­malt üks ini­me­ne on […]