Vajad abi ?

Kaitse oma kodu ja lähedasi -
vii gaasisüsteemid oma kortermajas nõuetekohaseks, et ära hoida eluohtlikke õnnetusi.


MIKS?

Igal aastal hukub vingugaasi mürgitue tagajärjel Eestis üle 50 inimese. Statistika kohaselt on igal aastal gaasiseadmeid kasutavates kortermjades toimunud vingugaasi mürgituste tagajärjel väga palju õnnetusi. Mitte nõuete kohase gaasiseadmete ning ventilatsiooni tagajärjel on ka kortermajades traagili surma juhtumeid, mis on enamsti toimunud just külmade saabumisel.

Meie teenused


KODUOMANIKULE

WINECO OÜ on koostöös liikmetega väljatöötanud tervikpakkumise koduomanikele – komplekstööna kontrollitakse gaasiseadmed ja ventilatsioonisüsteem, tagatakse värske õhu pealevool, paigaldatakse vingugaasiandurid jne.

Vaata lisaks


KORTERIÜHISTULE

WINECO OÜ on koostöös liikmetega väljatöötanud tervikpakkumise korteriühistutele – komplekstööna kontrollitakse gaasiseadmed ja ventilatsioonisüsteem, tagatakse värske õhu pealevool, paigaldatakse vingugaasiandurid jne.

Vaata lisaks

Soovitused gaasiseadmete kasutamisega seotud õnnetuste ennetamiseks.


Paljudes majades on kasutusel erinevad gaasiseadmed, mis on mõeldud eelkõige veesoojendamiseks, aga ka söögitegemiseks ja kütteks. Seadmete ohutuks kasutamiseks on ülioluline, et jägitaks alljärgnevaid nõudeid. Ohutusreeglite eiramine võib gaasiseadmete puhul ohustada Teie elu ja tervist.

1Tagage õhu juurdevool gaasiseadmega varustatud ruumi
Ruumi uks peab olema põranda lähedal varustatud õhu juurdevoolu avaga suurusega vähemalt 300 cm². Lae all peab olema eraldi lõõris ventilatsiooni ava, mis ei tohi paikneda suitsulõõris. Kui hoone välisseinas värskeõhu sissepuhke avad puuduvad, tuleks vanni või duši alla minnes avada aken.
2Lõõre tuleb puhastada vähemalt kord aastas
Tähelepanu tuleb pöörata ka hoonete renoveerimisele, et peale remonti oleks lõõrides tõmme säilinud. Akende vahetuse korral peab korteris säilima loomulik ventilatsioon. Ventilatsiooniavad välisseinas ei tohi olla suletud.
3Tellige korstnalõõride uuring
Et tuvastada lõõride õige kasutuskord tuleb teostada korstnalõõride uuring kõrgema pädevusega korstnapühkijalt.
4Tellige gaasiseadmete hooldus kord aastas
Kontrollida tuleb ka õhu pealevoolu seadmesse ja seadmest põlemisgaaside väljumist. Selle teenuse peavad tellima gaasiseadmete omanikud ise.
5Ostke ja paigaldage vingugaasi andur
Pidage meeles, et vingugaas on värvitu ja lõhnatu, tapab kiiresti ja seda ei ole võimalik tunda ega näha. Kui gaasiseade on pesemisruumis, siis tuleb osta niiskuskindel vingugaasi andur.
6Vahetage välja vanad ilma ohutusautomaatikata gaasiseadmed või laske nende toimimist kontrollida
Pidage meeles, et iga väljaminek on tühine võrreldes inimeluga. Hoidke enda ja oma lähedaste elu!

Kuidas saab Wineco selle probleemi lahendamisel abiks olla?


Korrusmaja ventilatsiooni- ja gaasisüsteemile on vaja läheneda terviklikult:


Kontrollida gaasiseadmete korrasolekut

Paigaldada vingugaasi andurid

Hoolitseda värske õhu pealevoolu eest, paigaldada välisseintesse värskeõhuklapid või aknaraamidesse tuulutuspilud

Teostada ventilatsioonisüsteemi uuring ning mõõdistamine (kontrollida tõmmet šahtides), vajadusel puhastamine ja remont


Wineco pakub Teile terviklikku projektijuhtimise teenust, tagamaks ohutu gaasi süsteemide kasutamise.