Vajad abi ?

Sõb­ra­le töö, Sul­le tasu!

Otsi­me tiku­tu­le­ga taga nuti­kat ja oskus­lik­ku

Teh­no­süs­teemi­de hool­dus­teh­ni­kut

Tut­vu töö­pak­ku­mi­se­ga lähe­malt »>siin«<.

Kas Sinu sõp­ra­de seas on kee­gi, keda jul­geksid soo­vi­ta­da meie tii­mi..?

Tahad tee­ni­da 150 eurot ?

Mak­sa­me Sul­le 150 € iga sinu poolt soo­vi­ta­tud isi­ku eest, kes täien­daks meie mees­kon­na rida­sid ja kel­le­ga tänu Sinu­le loo­me lepin­gu­li­se töö­suh­te.

Aita sõber töö­le, tee­ni lisa­ra­ha!

On küsi­mu­si?
Helis­ta 56 885 883 või kir­ju­ta martin@wineco.ee