Vajad abi ?

Taas­tu­v­ener­gia

Taastuvenergia kasutamise teema on üha olulisem nii majanduslikust kui sotsiaalsest aspektist. Taastuvenergia kasutamise seadmete paigaldamine korterelamute energiavajaduse katmiseks aitab kaasa eluasemekulude säästule ja on keskkonnasõbralik.

Kombineeritud lahendused taastuvenergiast ning traditsioonilistest energiakandjatest pakuvad olemasolevate hoonete energiatõhususe parandamisel parimaid tulemusi. 

Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks 2030. aastaks saavutada märkimisväärne energiasääst, suurendades samal ajal taastuvenergia osakaalu, mis omakorda vähendab oluliselt energiaimporti ja suurendab energiasõltumatust. Üks prioriteetne viis energiatõhususe parandamiseks on korterelamute terviklik renoveerimine senisest suuremas osakaalus.

Selle eesmärgi täitmiseks on tagatud jätkusuutlik toetusskeem. Lisaks hoone põhikonstruktsioonide ja tehnosüsteemide rekonstrueerimisele peetakse toetusmeetmetega silmas taastuvenergia tootmislahenduste väljatöötamist tarbijate poolt.

Wineco pakub terviklahendusi korterelamute energiakulude vähendamisel läbi taastuvenergia kasutuselevõtu. Suurem energia- ja kulutõhususe saavutamiseks saame olemasolevate tehnosüsteemidega paindlikult integreerida uusi tehnoloogiaid ja funktsionaalseid võimalusi.

Rekonstrueeritud tehnosüsteemid võimaldavad paremat ülevaadet hoone käidust ja kuludest, seadmete hooldusest, riketest, remondist, elektri, soojuse, vee, gaasi jm ressursside kasutamisest. Taastuvenergia rakendamine võimaldab korterelamule osalist või harvem ka täielikku energiasõltumatust. Nõustame ka võrguettevõttega liitumisel ning taastuvenergia toetuste taotlemisel.