Vajad abi ?

Koostootmine on elektri- ja soojusenergia üheskoos tootmine tarbija vahetus läheduses. Koostootmisjaamade paigaldamist peaks kaaluma iga korterelamu, mis paikneb väljaspool kaugküttepiirkonda. Lokaalsete koostootmisseadmete puhul jäävad ära trassikaod, energia tootmisel eralduv jääksoojus on võimalik suunata tagasi hoone kasutusse.

Maagaasil põhinevad mikrotootmisseadmed on hästijuhitavad ning tagavad stabiilse energiavarustuse ka kõige külmematel ning pimedamatel aegadel.
Koostootmine on parim viis kütuse kasutamise efektiivsuse tõstmiseks. Vähenev tarbitud kütuse kogus ja heitmed toodetud energiaühiku kohta väljenduvad otseselt toodetava energia odavamas hinnas. Kütuse vajadus koostootmise korral on rohkem kui kolmandiku võrra väiksem võrreldes elektri- ja soojusenergia tootmisega eraldi seadmetega. Koostootmisel on kütuse kasutamise kogukasutegur tavaliselt 85-92 %.

Toodetud soojusenergiat saab kasutada nii ruumide kütteks kui jahutamiseks ja tarbevee soojendamiseks. Elektrienergiaks muundatavat mehhaanilist energiat saab ära kasutada ka pumpade, kompressorite ja ventilaatorite otseseks käitamiseks.

Koostootmise tehnoloogiaid on mitmeid. Neist meie kliimasse sobivamad on gaasimootori, gaasiturbiini ja kateldes kohalike kütuste põletamisel põhinevad. Kohalikke kütuseid kasutavate jaamade puhul saab valida auruturbiini või ORC-tehnoloogiate (energia ülekandmine elektri tootmiseks toimub termaalõli soojuskandja vahedusel) vahel.

Tehnosüsteemide rekonstrueerimisel lähtub Wineco hoone terviklikkusest. Parimate lahenduste väljatöötamine toimub tihedas koostöös hoone esindajaga. Meie poolt pakutavad lahendused on alati optimaalsed ja kulutõhusad, et tagada maksimaalne ressursisääst.

Küsi lisa: 
[recaptcha]