Vajad abi ?

Päikesepaneelid on lihtsaim ja töökindlaim võimalus linnakeskkonnas hoonepõhiselt taastuvenergiat toota. Korterelamule võib päikesekütte seadmeid paigaldada ka kaugkütte piirkonda, kuna tegemist on taastuvenergia liigiga.

Kombineeritud lahendused taastuvenergiast ning traditsioonilistest energiakandjatest pakuvad olemasolevate hoonete energiatõhususe parandamisel parimaid tulemusi. 

Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks 2030. aastaks saavutada märkimisväärne energiasääst, suurendades samal ajal taastuvenergia osakaalu, mis omakorda vähendab oluliselt energiaimporti ja suurendab energiasõltumatust. Üks prioriteetne viis energiatõhususe parandamiseks on korterelamute terviklik renoveerimine senisest suuremas osakaalus.

Selle eesmärgi täitmiseks on tagatud jätkusuutlik toetusskeem. Lisaks hoone põhikonstruktsioonide ja tehnosüsteemide rekonstrueerimisele peetakse toetusmeetmetega silmas taastuvenergia tootmislahenduste väljatöötamist tarbijate poolt.

Päikeseenergia on kõige puhtam taastuvenergia liik, mis on ka soodne ja kiire tasuvusega. Kogemused näitavad, et korterelamule paigaldatud päikeseenergia seadmed tasuvad investeeringu ära ligi 8 aastaga. Tänu taastuvenergia toetustele, alaneb tasuvusaeg isegi alla 6 aasta.

Kõige sobilikuma energiatootmise lahenduse saab välja töötada vaid hoonele individuaalselt lähenedes. Maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks tuleb hoone analüüsida, kui tervikut. Kasutades tarbimis- ja mõõdistusandmeid, simulatsiooni tarkvarasid ja viimase 25 aasta ilmastikuandmeid, millega saab teha kõiki detaile avavaid päikeseelektri toodangu- ja tasuvusanalüüse.

Valdavalt on korteriühistu koosolekul laenust rääkimine tõsiseid vastukajasid tekitav ja enamasti ei ole elanikud sellega nõus, kuna kardavad maksekoormuse kasvu.Päikeseenergia puhul, arvestades krediidiperioodi pikemaks, kui on seadmete tasuvusaeg, maksekoormus hoopis langeb.

Wineco pakub paindlikke ja läbimõeldud lahendusi lähtudes tervikliku rekonstrueerimise põhimõtetest. Kasutame kvaliteetseid ja kõrge efektiivsusega seadmeid.

Meie pädevused on:

päikeseelektrialane nõustamine

toodangu- ja tasuvusanalüüs

päikeseelektrijaamade projekteerimine ja lubade hankimine

päikeseelektrijaama elektrivõrguga liitumiseks vajalik asjaajamine

päikesepaneelide, inverterite, monitoorimisseadmete ja muude päikeseelektrijaama komponentide müük ja paigaldus

hooldus ja kontroll

Küsi infot ka taastuvenergia rajamistoetuste kohta.

Küsi lisa: 
[recaptcha]