Vajad abi ?

juuni 13, 2018
kasvuhoonegaaside

Tee­kond mada­la süsiniku­sisaldusega maa­il­ma poo­le

Suund: väh­ese süsiniku­sisaldusega ühis­kond Inim­kond võib pea­gi sat­tu­da sil­mit­si klii­ma­muu­tus­test põh­jus­ta­tud krii­siga. Jät­ka­tes vana­vii­si võib jär­jest muu­tuv ilmas­tik põh­jus­ta­da prob­lee­me suu­re­le hul­ga­le inim­kon­nast ning hävi­ta­da öko­süs­tee­mi. […]