Vajad abi ?

Pro­jek­tee­ri­mi­ne

Millal on vaja ehitusprojekti? Lihtsustatult öeldes on ehitusloa eelduseks alati projekt.

Korterelamute rekonstrueerimise puhul on vajalik projekt, kui ehitamise käigus olemasoleva ehitise omadused muutuvad oluliselt:

muudetakse hoone piirdekonstruktsioone

muudetakse ja asendatakse hoone kande- ja jäigastavaid konstruktsioone

paigaldatakse, muudetakse või lammutatakse tehnosüsteemi, mis muudab ehitise omadusi, sealhulgas välisilmet

muudetakse oluliselt ehitise tööparameetreid või kasutatavat tehnoloogiat

viiakse ehitis kooskõlla kasutusotstarbele vastavate nõueteg

taastatakse osaliselt või täielikult hävinud ehitis.

Projekt on alati vajalik ka siis, kui tegemist tuleb finantsasutusega. Olgu siis seoseks korterelamu rekonstrueerimiseks taotletav  krediit, omaniku poolt korterile võetav remondilaen või isegi korteri soetamine kodulaenu abil.

Kui puudub projektdokumentatsioon või ehitusluba ei vasta tegelikule ehitisele või kui kasutusloa saamine korterelamule on ehitise hetkeseisu arvestades ebatõenäoline (nt hoone on rekonstrueeritud ebaseaduslikult, puuduvad olulised kommunikatsioonid vms), siis pole panka asja.

Wineco omab pikaajalisi korterelamute rekonstrueerimise, projekteerimis- ja asjajamiskogemusi. Meie projektid on orienteeritud säästlikele ja põhjendatud lahendustele, vastavuses õigusaktidega ning projekteerimise ja ehitamise hea tavale.

Projektid vastavad kõigile krediidiasutuste nõuetele ja tingimustele. Lisaks pakume meie poolt koostatud rekonstrueerimisprojektide eriosade (küte, ventilatsioon, veevarustus ja kanalisatsioon) kooskõlastamist  Päästeameti ja teenusepakkujate juures (Tallinna vesi, Elektrilevi, AS Gaasivõrgud soojusettevõte jne).