Vajad abi ?

 

Korterelamu energiaaudit on mõõtmistele ja kogutud andmetele tuginev analüüs, mis selgitab energiakasutust hoones või selle eraldi kasutatavas osas, annab ülevaate hoone energiakadudest ning võimalikest meetmetest energia ja kütuse kulutõhusaks kokkuhoiuks ning sisekliima parandamiseks. Korterelamu energiaauditi eesmärk on analüüsida hoone energiakasutust ja tehnoseisundit ning anda hoone omanikule ja/või korteriühistu liikmetele selle analüüsi tulemusena selge arusaam hoone energiatõhususe ja sisekliima parandamise vajadusest ja võimalustest

Korterelamu energiaaudit on kompleksne tegevus, mis koosneb omavahel seotud etappidest ja auditi tulemus tekib tellija ja audiitori koostöös.  

Telli energiaaudit:
[recaptcha]