Vajad abi ?

Korterelamu tehnosüsteemiks loetakse sellist süsteemi, mis paikneb ühe ehitise piires ja mis on kogum seadmeid, kommunikatsioone ja nende toimimiseks vajalikke konstruktsioone, mis on vajalikud konkreetse ehitise toimimiseks – vee-, gaasi-, kütte- ja kanalisatsioonitorud, elektripaigaldised, liftid ja eskalaatorid.

Tehnosüsteemid on ka eraldiseisvad kütteelemendid – ahjud, kaminad ja muud küttekolded, taastuvenergiasüsteemid ja erinevad kombineeritud süsteemid.

Korterelamu eriosade - tehnosüsteemide ja sisekliima - projekteerimine eeldab terviklikku lähenemist. Kõik korterelamu tehnosüsteemid projekteeritakse toimima tervikuna, üksteisega seoses.
Hästi funktsioneeriva ja optimaalse süsteemi saavutamine eeldab teadmiste ja kogemustepagasit, mida Wineco suudab pakkuda.

Kütte- ja ventilatsioonisüsteemi projekteerimine

Värske õhk ja optimaalne temperatuur on elukeskkonna kõige määravamad tegurid, mille pikaaegne mittesobivus võib kahjustada meie tervist. Sobiva kütte- ja ventilatsioonisüsteemi olemasolu ja toimimine on peamiseks terve elukeskkonna tagajaks. Korterelamu kütte-ja ventilatsiooni projekt on vajalik, et hoone sobiks inimestele elukeskkonnaks. Küte ja ventilatsioon moodustab eluruumides ühtse terviku kogu hoone ulatuses. Kütte- ja ventilatsioonisüsteemid on just need, mis loovad hoones mugavuse ja heaolutunde ja mille häireid või puudumist elanikud esmaselt tajuvad.

Vee ja kanalisatsiooni projekteerimine

Vee- ja kanalisatsiooni projekteerimine aitab kavandada toimiva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi, mis tagab maksimaalselt mugava vee- ja kanalisatsioonivarustuse minimaalsete ehitus- ja tarbimiskuludega. Kanalisatsiooni projekt sisaldab ka tuletõrjevee süsteemide, sprinklersüsteemide ja veekardinate kavandamist.

Elektri ja nõrkvoolu projekteerimine

Elektriprojekt aitab põhjalikult planeerida ja analüüsida elektriühenduste ja -seadmete kasutusvõimalusi ja asukohti korterelamus, tagades turvalise elektriühenduse ning kasutusmugavuse. Elektriprojekt paneb paika elektrisõlmede ja vooluühenduste kasutuskohad ning toidete paiknemise erinevates ruumides, nii et need oleksid kasutajale turvalised ja käepärased. Vajaduse korral sisaldab elektriprojekt ka nõrkvoolu osasid (automaatikat, signalisatsiooni, arvutivõrke, videovalve, helindus, läbipääs, sidepaigaldis, TV võrk jne).

Gaasivarustuse projekteerimine

Et tagada kortermaja vastavust nõuetele ning ohutut elukeskkonda elanikele, tuleb ventilatsiooni –ja gaasisüsteemidele läheneda terviklikult. Korterisisesed gaasisüsteemid vajavavad töötamiseks õhku, mille tagab toimiv ventilatsioonisüsteem. Winecolt saab tellida projekti nii olemasoleva gaasisüsteemi rekonstrueerimine kaasaegseks, ohutuks ja energiatõhusaks, kui ka uue, tsentraalse soojustagastavusega süsteemile.

Taastuvenergialahenduste projekteerimine

Teadvustades keskkonnariske ja mõistes säästupotentsiaale on paljud koduomanikud juba täna teinud otsuse taastuvenergia kombineeritud kasutamiseks. Korterelamute puhul on rohelise energia kasutamine tõusutrendis. Teadliku ja tulevikku vaatava energialahenduse võtmetegur on projekteerimine. Wineco pakub korterelumajadele suunatud taastuvenergeetika ja kombineeritud lahenduste projekteerimist koos andmeside ja vajadusel arhitektuurse projekteerimisega.

Küsi lisa: 
[recaptcha]