Vajad abi ?

Aastate eest projekteeritud ja ehitatud korterelamu on tervik. Mitte ükski osa sellest hoonest ei saa toimida teistest sõltumatult ning üksikmuudatused ei suuda lahendada tervikprobleemi. Samas ei jäta seda ka mõjutamata. Winecos oleme pühendunud terviklikele kvaliteetlahendustele.

Korterelamu terviklik rekonstrueerimine on protsess, mitte ühekordne tegevus. Parimad võimalused planeerimiseks annab kõikehõlmav rekonstrueerimisprojekt.

Ulatuslik rekonstrueerimisprojekt kaasab hulgaliselt detaile ning arvestab iga konkreetse hoone üksikasja väga põhjalikult. Terviklik projekteerimine tagab ka suurima energiasäästupotentsiaali.

Terviklik korterelamu rekonstrueerimisprojekt sisaldab erinevaid osasid (küte ja ventilatsioon, elektrisüsteemi rekosntrueerimine, vesi ja kanalisatsioon, arhitektuurne/konstruktiivne osa). Põhiprojekt koostatakse ja esitatakse osade kaupa:

Üldehituslik osa

Kütte- ja soojussõlme osa

Ventilatsiooni osa

Vee- ja kanalisatsiooni osa

Elektrisüsteemi rekonstrueerimise osa

Terviklik projekteerimine koosneb erinevatest etappidest:

Konsultatsioon

Vaatame üle hoone praeguse olukorra, tutvume energiaauditis välja toodud rekonstrueerimisettepanekutega. Koostame erinevatele meetmetele tasuvusanalüüsi. Esitleme erinevaid võimalusi rekonstrueerimiseks, sh. taastuvenergial põhinevate lahenduste kaasamist.

Tehnilised tingimused

Esitame tehniliste tingimuste taotlused tehnosüsteemide rekonstrueerimiseks.

Eelprojekti koostamine

Koostame eelprojekti (asendiplaan, hoone vaated ja tähtsamad sõlmlahendused fassaadide ja katuse rekonstrueerimiseks) ehitusteatise esitamiseks. Rekonstrueerimisprojektid nõuavad ka dokumentatsiooni, mille hulka kuuluvad: seletuskiri, hoone koordinaadid, tehnilised andmed, projekteerimistingimused ja lisad, sh energiatõhususe arvutused.

Ehitusteatise esitamine

Kooskõlastame projekti nõutud ametkondadega ja esitame ehitusteatise.

Põhiprojekti koostamine

Eelprojekt annab õiguse ehitamiseks,. Põhiprojekt on vajalik selleks, et loodavad rekonstrueerimisprojektid sisaldaksid ka tehnilisi lahendusi sellise detailsusega, mis võimaldavad määrata ehitusmaksumust. Põhiprojekti alusel saab tellija võtta ehituspakkumisi.

Küsi lisa: 
[recaptcha]