Vajad abi ?

Ehitamise käigus ilmneb sageli probleeme, millele Tellija ei suuda ise lahendusi leida. Ehitusalane konsultatsioon hõlmab endas optimaalsete lahenduste pakkumist, hinnangu andmist tehtud töödele ning paljudele küsimustele vastamist, mis on seotud ehitamisega.

Konsultatsiooni vajadus võib ilmneda erinevatel planeerimise või ehitusprotsessi perioodidel. Parima lõpptulemuse tagab kahtlemata konsultandi kaasamine juba planeerimise ja projekteerimise algstaadiumis, mil kogu tegevus toimub alles ideede tasandil ning paberil. Selles faasis on võimalike vigade ennetamine tõhusam, kui hiljem ehitusplatsil ilmnevate eksimuste korvamine.

Ehitusalane konsultatisoon hõlmab endas parimate lahenduste leidmist kliendile:

Abi ekspertiiside ja tehnilise seisukorra hindamise organiseerimisel

Arhitektuur-ehituslikud konsultatsioonid

Abi projekteerija valikul

Ühistu nõustamine peatöövõtja valimisel, hanke ettevalmistamisel

Laekunud pakkumiste analüüsimine

Ehituslepingute koostamine, järgides seejuures Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi, standardeid ja norme

Paremate, kvaliteetsemate ja/või hinnalt optimaalsemate lahenduste valimine

Muinsuskaitseline nõustamine

Küsi lisainfot: 
[recaptcha]