Vajad abi ?

Et tagada korterelamu vastavust nõuetele ning ohutu elukeskkond elanikele, tuleb gaasisüsteemidele ja ventilatsioonile läheneda samaaegselt. Korterisisesed gaasisüsteemid vajavavad töötamiseks õhku, mille tagab toimiv ventilatsioonisüsteem.

Mõistlik on vaadata tulevikku ning kaaluda kogu tehnosüsteemide ümberehitamist kaasaegsemaks,  ohutuks ja energiatõhusaks. Kortermaja olemasoleva gaasisüsteemi saab muuta tsentraalseks. Lisades sellele soojust tagastav ventilatsioonisüsteem on tulemus energiatõhus ning saavutatud energiasääst toob tehtud investeeringu kiirelt tagasi.

Millised on konkreetse korterelamu perspektiivid, oleneb sellest, mis etapis ja seisukorras kogu korterelamu hetkel on.

Kas korterelamus on juba teostatud rekonstrueerimistöid ( soojustatud seinad ja paigaldatud aknad)?

Kas ja kuidas on lahendatud ventilatsioonisüsteem ?

Kas küttesüsteem on rekonstrueeritud?

Kas maja gaasi veesoojendid on võimalik ning mõistlik viia korterist välja, muutes süsteemi statsionaarseks?

Hoone tehnosüsteemide energiatõhusaks muutmine eeldab soojustagastuse rakendamist. Selleks on mitmeid võimalusi:

Tsentraalse gaasiveesoojendi paigaldamine

Lahenduse käigus paigaldatakse hoone pööningule või keldrisse tsentraalne maagaasil töötav veesoojendi. Rajatakse uus sooja tarbevee süsteem. Olemasolevad autonoomsed veesoojendid korterites likvideeritakse.

Selle lahenduse suureks eeliseks on korterites asuvate ohukollete likvideerimine, saavutatakse täielik kontroll seadme töökvaliteedi üle.

Koostootmisjaama paigaldus

Kogu süsteem on ülesehituselt sarnane eelmisega. Tsentraalne energiaallikas, uus sooja tarbevee süsteem. Maagaasil töötav koostootmisjaam toodab lisaks soojale veele ka elektrit mida saab hoone energiasüsteemide tarbeks kasutada. Korterelamutes kasutatakse mini-koostootmisjaamu võimsusega alates 5kW. Seadme eelis on lihtsalt mõistetav: tootes soojus- ning elektrienergiat kohapeal, jäävad ära energia ülekandetasud, trassikaod jne.

Gaasi kasutavad kortermajade rekonstrueerimise käigus on hädavajalik kasutada koostööpartnerid kes suudavad näha tervikpilti ventilatsiooni-, kütte- ja gaasisüsteemide näol. On hooneid, kus tänapäevased lahendused ei ole sobivad ning lähenema peab täiesti innovaatiliselt,kombineerides erinevaid lahendusi omavahel, et saavutada optimaalseim eesmärk.

Vaata lisaks siit.

Küsi lisa: 
[recaptcha]