Vajad abi ?

Sügis-talvisel perioodil moodustavad küttekulud suurema osa korteriomanike kuludest.
Korterelamu küttesüsteemide kaasajastamine võimaldab neid kulusid vähendada isegi kuni 50%.

Energiaauditite tulemused tõestavad, et küttesüsteemi rekonstrueerimine korteriühistutes on kõige kiirema tasuvusega investeering. Suuremal osal juhtudest on tasuvusperioodiks 6-7 aastat.  

Küttesüsteem koosneb  kolmest peamisest osast - soojussõlm, küttetorustik ja soojuselemendid (radiaatorid). Rekonstrueerimist planeerides tuleb silmas pidada süsteemi, kui tervikut.  Ka eraldiseisvalt ühte osa kaasajastades tuleb arvestada kogu süsteemi parameetritega.

Wineco projekteerib ja paigaldab korterelamule kaasaegseid, energiatõhusaid ja säästlikke lahendusi vastavalt konkreetse hoone tingimustele. Meie eesmärk on saavutada läbi investeeringu selline energiakulude kokkuhoid, mis ületab rekonstrueerimisse suunatud ajaldatud kulutused.

Soojussõlme rekonstrueerimine: 

Kaugküttevõrku ühendatud korterelamu küttesüsteemi rekonstrueerimine algab soojussõlmest. Soojussõlm on kogu elamu soojusvarustuse keskus, kus mõõdetakse tarbitavat soojusenergiat, reguleeritakse küttesüsteemi siseneva vee temperatuuri ja kogust ning valmistatakse kuuma vett.

Tavaliselt paiknevad andev ja tagastatav magistraaltorustik keldris, kust hargnevad vertikaalsed püstikud korteritesse. Soojussõlmede rekonstrueerimist saab läbi viia mitmes etapis. Kõige tähtsam on siiski esmajoones paigaldada soojussõlme reguleerautomaatika koos vajalike ventiilide, soojusmõõturi, andurite, ajamite ja tsirkulatsioonipumpadega. See võimaldab viia kütte reguleerimise märgatavalt paindlikumaks ning hoone soojusenergia vajaduse automaatselt või manuaalselt juhitavaks vastavalt välisõhutemperatuurile.

Järgmise etapina tuleks paigaldada juba soojusvaheti, paisupaak, kaitseklapp. Soojusvaheti eraldab hoone küttesüsteemi kaugküttetrassist ning seda nimetatakse ka sõltumatuks ühenduseks, mis tõstab küttevee kvaliteeti ning seega takistab majade küttetorustike ja radiaatorite korrodeerumist. Paigaldatav paisupaak kompenseerib temperatuurist tingituna vee mahu suurenemist. Soojusvaheti välistab võimaluse kaugküttetrassist tuleva sodi ja õhu sattumise hoone küttesüsteemi ning kaitseb süsteemi võimaliku hüdraulilise löögi eest. Loomulikult tuleb korralikult isoleerida torustik, mis vähendab soojuskadusid.

Radiaatorid

Radiaatorite valikul tuleb arvestada nende soojusvõimekust. Radiaatoreid leidub nii malmist, alumiiniumist, terasest kui bimetallkonstruktsioonina. Radiaatorite valik toimub terviksüsteemi arvesse võttes ja peab tagama ühtlase soojuse terves korterelamus.

Soojaveesüsteemide rekonstrueerimine:

Kaasajastatud energiatõhus soojaveesüsteem võimaldab:

tarbimise mõõtmist

temperatuuri reguleerimist

kuuma vee temperatuuri hoidmist pidevalt ca +55˚C juures.

temperatuuride ja rõhkude mõõtmist mitmest erinevast kohast

rõhu muutuste kaitset

vee tsirkulatsiooni tagamist

reovee soojustagastust

Maksimaalse energiatõhususe saavutamiseks on oluline süsteemi terviklik toimimine. Hoolikalt kombineerides ja taastuvenergiat integreerides on võimalik ka korterelamus saavutada liginullenergia tase.

Küsi lisa: 
[recaptcha]