Vajad abi ?

Keskmise õhupidavusega ajakohasest hoonest kaob energiat nii läbi piirete (seinad, põrand, lagi), ventilatsiooniõhuga, sooja tarbeveega kanalisatsiooni, kui ka uste ja akende kaudu.

Wineco pakub korterelamu ehitus- ja rekonstrueerimistöid, mis arvestavad kõikide hoone osade ja tehnosüsteemidega. Tulemuseks on terviklik, energiatõhus ja hea õhustikuga kodu.

Katused

Katus on hoone struktuuri kõige olulisem osa, kuna soe õhk on külmast kergem ja liigub ülespoole. Kui katusel ei ole piisavat soojustust, siis soojus lahkub hoonest. Katuse soojustamine on üpriski keeruline ülesanne, mida saame kvaliteetselt täita tänu oma pikaajaliste kogemustega partneritele.

Välisseinad

Ebapiisavalt soojustatud hoone probleemiks on külma tungimine läbi välisseinte, mille tõttu muutuvad välispiirded niiskeks. Fassaadi soojustamine tähendab, et välditakse külmasildu korruste vahelagede ja vaheseinte juures, akende ja uste ümbruses. Pärast soojustamist väljastpoolt on energia kokkuhoid 40-60 %. Välisfassaadi soojustamine pakub ka piisavalt võimalusi, et parandada maja arhitektuurset ilmet. Kaasaegne materjalivalik ja tehnoloogiad võimaldavad nii säilitada olemasolevat ilmet kui ka luua täiesti uut välismuljet näiteks betoonehitistele. Tulemuseks on oluliselt paranenud elukeskkond.
Vundament ja sokkel
Vanemate korterelamute vundamendid on soojustamata. Piltlikult tuleb külm alt sisse ja soe lahkub ülevalt. Odava kütte ajal polnud sellest lugu, ent hoone energiatõhususe rollis mängib see täna suurt rolli. Vundamendi soojustamine on pisut lihtsam, kui seinte vooderdamine. Kuigi vundamendi avamine ümber maja on parasjagu töömahukas. Et töö ennast ka õigustaks, tuleb vundamendi ja sokli isoleerimiseks valida materjalid, mis taluvad külma, niiskust ja pinnase liikumist ning kinni pidada nõutavast tehnoloogiast.

Avatäited

Välisavatäidete (aknad uksed) kogupindala moodustab korterelamutes marginaalse osa, sageli kuni 40% kogu fassaadist. Avatäidete komponentide valik on erakordselt lai ning optimaalse kombinatsiooni leidmine mõjutab kogu hoone energiatõhusust. Erinevate avatäidete eelised tulevad kõige paremini esile koosmõjus teiste hoone komponentidega ning on nii funktsionaalselt, arhitektuuriliselt kui esteetiliselt osa tervikust. Wineco lähtub läbimõeldud terviklikkuse põhimõttest ka üksikute komponentide valikul ja paigaldusel. Ühes usaldusväärsete partneritega pakume vaid parimaid lahendusi akende, uste ja klaasfassaadide ning klaasi ja klaaspakettide valikul. Terviklahendused sisaldavad ka läbimõeldud sulgurite ja lukusüsteemide valikuid.

Rõdud

Sõltumata sellest, kas hoone rõdupiiretega on esinenud probleeme, tasuks omanikel ja korteriühistutel aktiivselt jälgida rõdupiirete seisukorda. Õnnetuste ärahoidmiseks on vältimatu rõdude korraline hooldus, mille käigus vaadatakse üle konstruktsioonide seisukord ja võetakse tarvidusele meetmed võimaliku ohu kõrvaldamiseks.

Wineco pakub korterelamutele betoonist rõdukatete renoveerimist, rõdu- ja lodžapõrandate ehitust ja remonti, puidust rõdukatete ja vaheseinte renoveerimist, rõdukatete vahetust – olemasoleva rõdukatte asendamine puidu, fassadiplaadi (Kivex, Tempsi jne), profiilpleki või Sandwich paneelidega, rõdude klaasimist ja ka kinniehitamist. 

Küsi pakkumist: 
[recaptcha]