Vajad abi ?

Veedame suure osa päevast siseruumides. Siseõhu kvaliteet on seetõttu väga oluline. Eluruumide halvad õhutingimused väljenduvad inimestel läbi erinevate tervisehädade, nagu peavalu, väsimus ja silmade ärritus.

Läbimõeldud ventilatsioonisüsteem on parim viis, kuidas tagada pidev õhuvahetus ja samal ajal hoolitseda mikrokliima eest, samas säästes soojusenergiat.


Mida teha, et tagada piisav õhuvahetus korterelamus? See küsimus tõuseb eriti teravalt päevakorrale, kui käsil on hoone energiatõhus rekonstrueerimine. Kaasaegsed avatäited on õhukindlad, ka teised hoone osad kindlustatakse eesmärgiga takistada välisõhu ligipääs.

Millised on võimalikud lahendused?

Ühest vastust ei olegi. Tõhus ventilatsioon eeldab terviklikku lähenemist. Erinevad hoone osad mõjutavad kogu elamu sisekliimat ja nii on igale hoonele õige lahenduse leidmine siiski rätsepatöö.  Parim võimalus kvaliteetse sisekliima tagamiseks on kombineerida erinevaid meetmeid: akende ventilatsiooniklapid, välisseina õhuavad,  siseuste õhuavad või ruumidevahelised õhurestid, õhukanali süsteemid, mehhaanilised ventilatsiooniseadmed.

Soojustagastusega ventilatsioon

2018 kehtima hakkava Euroopa Liidu direktiivi kohaselt peab ventilatsioon tagastama vähemalt 90% soojusenergiast.

Soojustagastusega ventilatsioon täidab korterelamus korraga mitut eesmärki: kindlustab ruumides värske õhu, alandab küttearveid ning on keskkonnasõbralik. Sellise süsteemi abil soojendatakse talvel väljast sissetulev õhk toast väljuva sooja õhu abil. Süsteemi tööpõhimõte on lihtne: väljuvast õhust võetakse soojus ning kantakse üle sisenevale õhule. Ruumide ventileerimine on pidev, tuppa juhitav õhk on filtreeritud ja puhas.

Küsi lisa: 
[recaptcha]