Vajad abi ?

Hoone audit on hoone seisukorra uuring eesmärgiga kindlaks teha hoone energeetiline ja tehniline olukord. Olukorra uuringuna on audit vahend, mis aitab koostada hoone rekonstrueerimise kava.

Hoone auditi käigus kontrollitakse ehitist kui tervikut või ehitise osasid koostoimimises ehitise kui tervikuga vastavalt ehitise auditi lähteülesandele:

Hoone rekonstrueerimise planeerimine, eesmärgiga määrata ehituse (remondi) töömahud ja koostada töödele eelarve

Hoone tehnilise seisukorra määramiseks enne ekspluatatsiooni üleandmist

Küttesüsteemi, konditsioneerimise või ventilatsiooni süsteemide töös puuduste tuvastamine

Hoone ruumides ja konstruktsioonides hallituse ja majavammi tekkimise põhjuste tuvastamiseks

...jne

Audit annab ülevaate hoone üldisest tehnilisest seisukorrast ja energiakadudest. Audit toob esile rekonstrueerimistööde prioriteedid koos energiasäästu ja tasuvusarvutustega.

Wineco pakub korterelamute auditieelset tehnilist konsultatsiooni, hoonete tehnilist ülevaatust ja põhjalikku energiaauditit. Lisaks on meilt võimalik tellida hoonele energiamärgis. Teostame ka eraldiseisvaid  konstruktsioonide ja süsteemide mõõdistamisi.