Vajad abi ?

Fresh TL90-dB
Fresh TL90-dB

Fresh TL90-dB

103,92

Mürasummutava seina läbiviiguga seinale paigaldatav värskeõhuklapp. Kasutatakse eluruumidesse puhta õhu sissetoomiseks.
Õhuklappidel on standard õhufilter ning kondensaadikaitse, õhupilu suurus on reguleeritav
siseosal oleva klapi abil.
Soovituslik paigalduskoht on küttekeha kohal välisseina ülaosas. Õhk segatakse sissepuhkel
toaõhuga enne, kui külm välisõhk tekitab tuuletõmbuse.

Fresh TL90-dB värs­ke­õhu­klap­pi ise­loo­mus­ta­vad järg­mised märk­sõ­nad:

  • sise­osa mõõ­dud: 150 x 150 mm
  • kon­den­vee tek­ki­mise kait­se
  • komp­lek­tis fil­ter
  • õhu­voo­lu sea­dis­ta­mise või­ma­lus
  • või­ma­lik sul­ge­da täie­li­kult
  • võim­sus: 9,0 l/s (10 Pa juu­res)
  • läbi­vii­gu läbi­mõõt:  Ø150
Nime­tus Sei­na pak­sus, mm
Võim­sus, l/s
(10 Pa juu­res)
Läbi­mõõt, mm
(läbiviik/auk sei­nas)
Fresh 90-dB

müra­sum­mu­ta­va läbi­vii­gu­ga

kuni 400
9,0
ø140/ø150