Vajad abi ?

Fresh TL90

Fresh TL90

49,75

Seinale paigaldatav värskeõhuklapp. Kasutatakse eluruumidesse puhta õhu sissetoomiseks.
Õhuklappidel on standard õhufilter ning kondensaadikaitse, õhupilu suurus on reguleeritav
siseosal oleva klapi abil.
Soovituslik paigalduskoht on küttekeha kohal välisseina ülaosas. Õhk segatakse sissepuhkel
toaõhuga enne, kui külm välisõhk tekitab tuuletõmbuse.

Värskeõhuklapist on saadaval ka mürasummutava seina läbiviiguga mudel TL90-dB

Fresh TL90 värs­ke­õhu­klap­pi ise­loo­mus­ta­vad järg­mised märk­sõ­nad:

  • sise­osa mõõ­dud: 150 x 150 mm
  • kon­den­vee tek­ki­mise kait­se
  • komp­lek­tis fil­ter
  • õhu­voo­lu sea­dis­ta­mise või­ma­lus
  • või­ma­lik sul­ge­da täie­li­kult
  • võim­sus: 9,0 l/s (10 Pa juu­res)
  • läbi­vii­gu läbi­mõõt: Ø105 mm (Fresh 90)
Nime­tus Sei­na pak­sus, mm
Võim­sus, l/s
(10 Pa juu­res)
Läbi­mõõt, mm
(läbiviik/auk sei­nas)
Fresh 90 kuni 350 9,0 ø102/ø105