Vajad abi ?

Fresh TL98F-dB
Fresh TL98F-dB
Fresh TL98F-dB

Fresh TL98F-dB

92,44

Mürasummutava seina läbiviiguga värskeõhuklapp Fresh TL98F-dB tagab siseruumides parema õhuringluse ning selle tulemusena parema sisekliima. Fresh TL98F-dB paigaldatakse kõrgele seina peale, võimalusel radiaatori kohale. Õhujaotaja on spetsiaalselt disainitud kasutamiseks põrandaküttega ruumides – õhk suunatakse üheaegselt nii üles kui ka külgedele. Samas võib kasutada ka ilma põrandakütteta tubades.

Värskeõhuklapi puhastamine on lihtne. Toas olev kate/õhujaotaja eemaldatakse enda poole tõmmates. Katte all on filter, mille saab välja võtta ning puhastada. Filtri regulaarne puhastamine ja vajadusel vahetamine on väga oluline, et tagada puhas õhk ja õige õhu liikumine.

Fresh TL98F värs­ke­õhu­klap­pi ise­loo­mus­ta­vad järg­mised märk­sõ­nad:

  • kon­dens­vee tek­ki­mise kait­se
  • komp­lek­tis fil­ter
  • õhu­jao­ta­ja disai­ni­tud kasu­ta­miseks põran­da­küt­te­ga ruumi­des
  • õhu­voo­lu sea­dis­ta­mise või­ma­lus
  • või­ma­lik sul­ge­da täie­li­kult
  • võim­sus: 8,1 l/s (10 Pa juu­res)
  • läbi­vii­gu läbi­mõõt: ø150
Nime­tus Sei­na pak­sus, mm
Võim­sus, l/s
(10 Pa juu­res)
Läbi­mõõt, mm
(läbiviik/auk sei­nas)
Fresh TL98F-dB

müra­sum­mu­ta­va läbi­vii­gu­ga

kuni 400
8,1
ø148/ø150