Vajad abi ?

Gaa­si­vee­soo­jen­di Mini­Maxx WRD 18–2G
Gaa­si­vee­soo­jen­di Mini­Maxx WRD 18–2G

Gaa­si­vee­soo­jen­di Mini­Maxx WRD 18–2G

647,70

Gaasiveesoojendi elektroonilise süüte ja vee läbivoolust sõltuva automaatse võimsuse reguleerimisega.
Veesoojendi ei vaja pilootleeki ega patareisid, kuna hüdrodünaamiline generaator toodab vajalikku energiat
süütamiseks ja juhtploki toimimiseks.
Automaatne püsiva vee läbivoolu tagamine vee muutliku surve korral. Proportsionaalne gaasi ja vee läbivoolu
ühildamine, et tagada konstantne temperatuuri tõstmine. Mõeldud korstnaga ühendamiseks. Ekraanil kuvatakse
temperatuuri ja veakoode. Integreeritud tõmbekontroll. Vee läbivoolu regulaator. Termoelektriline leegikontroll.
Ümberseadistatav tööks vedelgaasiga.

Teh­ni­li­sed and­med:  Gaa­si­vee­soo­jen­di WRD 18–2 G
Nomi­naal­ne võim­sus kW 9–30,5
Nomi­naal­ne koor­mus kW 10,3–34,5
Gaa­si­tar­ve nomi­naal­sel
koor­mu­sel
Maa­gaas H m3/h 3,7
Vedel­gaas (propaan/butaan) kg/h 2,75
Soo­ja tar­be­vee maks. toot­lik­kus l/min 18
Tem­pe­ra­tuu­ri tõus maks. toot­lik­ku­se juu­res K 25
Gaa­si­ühen­dus
maa­gaas R ½”
vedel­gaas R ½”
Suit­su­to­ru ühen­dus mm Ø 130
Suit­su­gaa­si­de tem­pe­ra­tuur nomi­naal­se koor­mu­se juu­res °C 180
Mõõt­med: kõr­gus × laius × süga­vus mm 655 × 425 × 220
Mass kg 14

Kaal 14 kg
Mõõtmed 65 × 42,5 × 22 cm