Vajad abi ?

Gaa­si­vee­soo­jen­di Mini­Maxx WR 11–2P
Gaa­si­vee­soo­jen­di Mini­Maxx WR 11–2P

Gaa­si­vee­soo­jen­di Mini­Maxx WR 11–2P

359,18

Gaasiküttega läbivoolu-kuumaveeboiler piesosüütega ja automaatse võimsuse seadistamisega, olenevalt veekulust. Automaatne püsiva veekulu tagamine veerõhu muutumisel. Proportsionaalne gaasi ja veekulu ühildamine, tagamaks konstantset temperatuuritõusu. On ette nähtud ühendamiseks korstnaga. Integreeritud tõmbekontroll. Veekulu regulaator. Termoelektriline leegikontroll. Ümberseadistatav kütmiseks vedelgaasiga.

Teh­ni­li­sed and­med: Gaa­si­vee­soo­jen­di WR 11–2P WR 14–2P
Nomi­naal­ne võim­sus kW 7–19,2 7–23,6
Nomi­naal­ne koor­mus kW 8,1–21,8 8,1–27,0
Gaa­si­tar­ve nomi­naal­sel
koor­mu­sel
Maa­gaas H m3/h 2,3 2,9
Vedel­gaas (propaan/butaan) kg/h 1,7 2,2
Soo­ja tar­be­vee maks. toot­lik­kus l/min 11 14
Tem­pe­ra­tuu­ri tõus maks. toot­lik­ku­se juu­res K 25 25
Gaa­si­ühen­dus
maa­gaas H R ½” ½”
vedel­gaas R ½” ½”
Suit­su­to­ru ühen­dus mm Ø 110 130
Suit­su­gaa­si­de tem­pe­ra­tuur nomi­naal­se koor­mu­se juu­res °C 160 170
Mõõt­med: kõr­gus × laius × süga­vus mm 580 × 310 × 220
Mass kg 10,5

Kaal 11 kg
Mõõtmed 58 × 31 × 22 cm

Sulle võib meeldida ka…

  • Him­pel Zaion HV-180 (Flo­ral)
    Lisa korvi
  • Honeywell vin­gu­gaa­si­an­dur XC70 Alarm Scan
    Lisa korvi