Vajad abi ?

Gaa­si­vee­soo­jen­di Mini­Maxx WR 14–2G
Gaa­si­vee­soo­jen­di Mini­Maxx WR 14–2G

Gaa­si­vee­soo­jen­di Mini­Maxx WR 14–2G

594,06

Gaasiveesoojendi elektroonilise süüte ja vee läbivoolust sõltuva automaatse võimsuse reguleerimisega.
Veesoojendi ei vaja pilootleeki ega patareisid, kuna hüdrodünaamiline generaator toodab vajalikku energiat
süütamiseks ja juhtploki toimimiseks. Automaatne püsiva vee läbivoolu tagamine vee muutliku surve korral.
Proportsionaalne gaasi ja vee läbivoolu ühildamine, et tagada konstantne temperatuuri tõstmine. Mõeldud
korstnaga ühendamiseks. Integreeritud tõmbekontroll. Vee läbivoolu regulaator. Termoelektriline leegikontroll.
Ümberseadistatav tööks vedelgaasiga.

Teh­ni­li­sed and­med:  WR 14–2 G
Nomi­naal­ne võim­sus  7–23,6 kW
Nomi­naal­ne koor­mus 8,1–27,9 kW
Gaa­si­tar­ve nomi­naal­sel koor­mu­sel:
— Maa­gaas  2,9 m3/h
— Vedel­gaas (propaan/butaan)  2,2 kg/h
Soo­ja tar­be­vee maks. toot­lik­kus: l/min 14
Tem­pe­ra­tuu­ri tõus maks. toot­lik­ku­se juu­res 25 K
Gaa­si­ühen­dus:
— maa­gaas  ½” R
— vedel­gaas  ½” R
Suit­su­to­ru ühen­dus  130 mm Ø
Suit­su­gaa­si­de tem­pe­ra­tuur nomi­naal­se koor­mu­se juu­res  170 °C
Mõõt­med: kõr­gus 655 × laius 350 × süga­vus 220 mm
Mass 13 kg

Kaal 13 kg
Mõõtmed 65 × 35 × 22 cm