Vajad abi ?

Fresh TL98P
värskeõhuklapp

Fresh TL98P

49,49

Puhta õhu sissetoomiseks pannakse eluruumide välisseintesse värske õhu klapid. Õhuklappidel on standard õhufilter ning kondensaadikaitse, õhupilu suurus on reguleeritav.
Soovituslik paigalduskoht on küttekeha kohal välisseina ülaosas. Õhk segatakse sissepuhkel toaõhuga enne, kui külm välisõhk tekitab tuuletõmbuse. Värskeõhuklapist on saadaval ka mürasummutava seina läbiviiguga mudel TL98P-dB

Fresh TL98P värs­ke­õhu­klap­pi ise­loo­mus­ta­vad järg­mised märk­sõ­nad:

  • kon­dens­vee tek­ki­mise kait­se
  • komp­lek­tis fil­ter
  • õhu­voo­lu sea­dis­ta­mise või­ma­lus
  • või­ma­lik sul­ge­da täie­li­kult
  • võim­sus: 8,8 l/s (10 Pa juu­res)
  • läbi­vii­gu läbi­mõõt: ø105 mm (98P) / ø150 mm (98P-dB)

Leaf­le­t_TL-P (1)

Manual_TL98P_EN