Vajad abi ?

Honeywell vin­gu­gaa­si­an­dur XC70 Alarm Scan
Honeywell vin­gu­gaa­si­an­dur XC70 Alarm Scan

Honeywell vin­gu­gaa­si­an­dur XC70 Alarm Scan

59,88 50,99

Honeywell XC vingugaasiandurite seeriasse on lisandunud uus toode "XC70 ALARM SCAN" uut mudelit on võimalik ühendada ka oma nutitelefoniga.

25 laos

Tootekood: 21-1 Kategooriad: , Sildid: , ,

Vin­gu­gaas (süsi­nikok­siid) on ena­mi­ku tule­sur­ma­de tege­likuks põh­ju­seks.   UUS Honeywell XC70 X-see­ria vin­gu­gaa­si­an­dur on mõel­dud kasu­ta­miseks kodu­des kus vin­gu­gaas (CO) võib põh­jus­ta­da mür­gi­tust. Andur on varus­ta­tud Alarm Scan funkt­sioo­ni­ga, sel­le abil saa­te andu­ri ühen­da oma nuti­te­le­fo­ni­ga. Alarm Scan appist on või­ma­lik näha andu­ri elu­iga, olnud häi­reid ja pal­ju muud. Andu­ri võib ase­ta­da laua­le või kin­ni­ta­da sei­na­le. Andu­ri­le on sis­se ehi­ta­tud aku mis kes­tab ter­ve andu­ri eluea ehk 7 aas­tat, ei pea muret­se­ma pata­rei­de vahe­ta­mise pärast. Andu­ri heli­tu­ge­vus on 90 db, andu­rit tes­ti­des tuleks seis­ta vähe­malt ühe meet­ri kau­gu­sel, et mit­te kah­jus­ta­da oma kuul­mist.

Andur tuvas­tab gaa­si­boi­le­ri põle­mis­jää­ki­dest vin­gu­ga­asi! Kaa­sas on kin­ni­tus­klam­ber ning kru­vid ja tüüb­lid klamb­ri fik­see­ri­miseks. Enne andu­ri pai­gal­da­mist ja kasu­ta­mist luge­ge kind­las­ti läbi too­te­ga kaa­sas­olev kasu­tus­ju­hend. Säi­li­ta­ge kasu­tus­ju­hend!

Andur on IP44 kind­lu­se­ga! NB! Tuleb siis­ki jälgida, et sea­de ei puu­tuks kok­ku otse­selt vee­ga (andur pole vee­kin­del), mis­tõt­tu ei tohi sea­det pai­gal­da­da otses­te vee­piis­ka­de lähe­dus­se. Andur sobib kasu­ta­miseks ka van­ni­toas. (Andu­ri tohib pai­gal­da­da van­ni­toas ainult tsoo­ni nr 3)

 

Kaal 133 kg
Mõõtmed 10 × 7 × 3,6 cm