Wineco OÜ - gaasiseadmete paigaldus, gaasitaristu hooldus, gaasiboileri paigaldus, gaasisüsteemid kortermajades

Õigusaktidega sätestatud gaasipaigaldiste audit

Gaasipaigaldise auditi on protseduur, mille käigus hinnatakse ja tõendatakse gaasipaigaldise või gaasipaigaldisega ühendatud gaasiseadme vastavust seadme ohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

Vaata täpsemalt, auditi kohustusega seadmete loetelu ja nõudeid auditile ning auditi tulemuste esitamisele siit.

Auditi kohustusega seadmetele on nõutav teostada kasutusele võtmisele eelnev, korraline ja vajadusel erakorraline audit.

Kasutusele eelnev audit

Auditi kohustusega gaasipaigaldisele tuleb teha kasutusele eelnev audit enne esmakordset kasutusele võtmist vastavalt:

  • Enne gaasipaigaldise kasutuselevõtmist tuleb torustikud gaasiga läbi puhuda ja hoonesisesel torustikul teha lekkekontroll.
  • Proovi ajal tuleb lekkekontrolliainega või -detektoriga üle kontrollida ühenduskohad, mis jäid põhikatsetusel proovimata (arvesti-, manomeetri-, tarviti- jm ühendus).
  • Kontrollimise ajal peab gaasipaigaldis olema tööolukorras.

Gaasipaigaldise ohutuse eest vastutab omanik, kes peab:

  • tagama ohutusnõuete ja gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja kohustuse täitmise;
  • tagama, et gaasitöid teeks ja gaasipaigaldist ehitaks ja hooldaks selleks pädev isik
  • omama gaasipaigaldist ja selle kontrolli puudutavat dokumentatsiooni.

 

Paigaldise kasutuselevõtmisel tuleb tagada, et torustiku läbipuhumine ja gaasi sisselaskmine oleks kooskõlas ohutusnõuetega.

Korraline audit

Gaasipaigaldisele tuleb teostada korraline audit järgmise sagedusega:

Gaasiseadme liikKasutuskontrolli intervall (aastat)
A-kategooria gaasipaigaldis, mis on üle 15 aasta vana ja asub ühiskondlikult kasutatavas hoones4
A-kategooria gaasipaigaldisele, millega ühendatud tarviti võimsus on >120 kW ja tarvitite koguvõimsus on >300 kW4
B-, C- ja D-kategooria gaasipaigaldis, mis ei kuulu võrguettevõtjale2
Võrguettevõtjale kuuluv A- ja B-kategooria gaasipaigaldis8
Võrguettevõtjale kuuluv C- ja D-kategooria gaasipaigaldis12

Erakorraline audit

Erakorraline audit tuleb teostada:

  • enne gaasipaigaldise kasutusele võtmist, kui seda ei ole kasutatud eelnenud aasta jooksul
  • pärast rekonstrueerimist
  • kui puuduvad andmed eelmise auditi kohta.

 

Üksik-, kaksik-, rida- või korterelamus paiknevale gaasipaigaldisele erakorralist auditi ei teostata. Gaasipaigaldise ümberehitamisel tuleb teostada kasutusele eelnev audit.

Küsi lisainfot või telli audit: