Wineco_Gaas_Logo_horizontal_600x300

Õigusaktidega sätestatud gaasipaigaldiste kontroll

Gaasipaigaldise kontrollon protseduur, mille käigus hinnatakse ja tõendatakse gaasipaigaldise või gaasipaigaldisega ühendatud gaasiseadme vastavust seadme ohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

Vaata täpsemalt kontrolli kohustusega seadmete loetelu ja nõudeid gaasipaigaldiste kontrollile ning selle tulemuste esitamisele siit.

Kontrolli kohustusega seadmetele on nõutav teostada kasutusele võtmisele eelnev, korraline ja vajadusel erakorraline gaasiseadme või paigalduse kontroll.

Kasutusele eelnev kontroll

Kontrollikohustusega gaasipaigaldisele tuleb teha kasutusele eelnev kontroll enne esmakordset kasutusele võtmist vastavalt:

  • Enne gaasipaigaldise kasutuselevõtmist tuleb torustikud gaasiga läbi puhuda ja hoonesisesel torustikul teha lekkekontroll.
  • Proovi ajal tuleb lekkekontrolliainega või -detektoriga üle kontrollida ühenduskohad, mis jäid põhikatsetusel proovimata (arvesti-, manomeetri-, tarviti- jm ühendus).
  • Kontrollimise ajal peab gaasipaigaldis olema tööolukorras.

Gaasipaigaldise ohutuse eest vastutab omanik, kes peab:

  • tagama ohutusnõuete ja gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja kohustuse täitmise;
  • tagama, et gaasitöid teeks ja gaasipaigaldist ehitaks ja hooldaks selleks pädev isik
  • omama gaasipaigaldist ja selle kontrolli puudutavat dokumentatsiooni.

Paigaldise kasutuselevõtmisel tuleb tagada, et torustiku läbipuhumine ja gaasi sisselaskmine oleks kooskõlas ohutusnõuetega.

Korraline kontroll

Gaasipaigaldisele tuleb teostada korraline kontroll järgmise sagedusega:

Gaasiseadme liikKasutuskontrolli intervall (aastat)
A-kategooria gaasipaigaldis, mis on üle 15 aasta vana ja asub ühiskondlikult kasutatavas hoones4
A-kategooria gaasipaigaldisele, millega ühendatud tarviti võimsus on >120 kW ja tarvitite koguvõimsus on >300 kW4
B-, C- ja D-kategooria gaasipaigaldis, mis ei kuulu võrguettevõtjale2
Võrguettevõtjale kuuluv A- ja B-kategooria gaasipaigaldis8
Võrguettevõtjale kuuluv C- ja D-kategooria gaasipaigaldis12

Erakorraline kontroll

Erakorraline gaasiseadme kontroll tuleb teostada:

  • enne gaasipaigaldise kasutusele võtmist, kui seda ei ole kasutatud eelnenud aasta jooksul
  • pärast rekonstrueerimist
  • kui puuduvad andmed eelmise kontrolli kohta.

Üksik-, kaksik-, rida- või korterelamus paiknevale gaasipaigaldisele erakorralist kontrolli ei teostata. Gaasipaigaldise ümberehitamisel tuleb teostada kasutusele eelnev kontroll.

Küsi lisainfot või telli gaasipaigaldise kontroll: