Vajad abi ?

Teh­no­süs­teemi­de hool­dus

Tehnosüsteemide hooldus ja kaugseire on korterelamu efektiivse halduse lahutamatu osa, tagades süsteemide optimaalse ja tõrgeteta töö. 

Regulaarse hooldustöö  käigus puhastatakse ja reguleeritakse süsteeme ning vajadusel vahetatakse välja  mittetöötavad komponendid. Järjekindel hooldus annab hea ülevaate süsteemide hetkeolukorrast, säästab energiat ja töökulu.
Wineco spetsialistide poolt teostatavad hooldustööd tagavad teie süsteemidele pika eluea.

Tehnosüstemide vastuvõtukontroll

Kaugseire ja monitooring

Süsteemide tehnohooldus ja remonditööd

Hooldusteenus on plaaniline, ennetuslik või tingimuslik tegevus, tagamaks hoone tehnosüsteemide ja –osade säilimise ning jätkuva funktsioneerimise. 

Pakume korteriühistutele kompleksset hoolduslepingut, mis katab erinevate tehnosüsteemide (gaasi-, kütte-, ventilatsiooni- ja elektrisüsteemide) avariiolukordade lahendamise, süsteemide ettevalmistuse kütteperioodiks ja järjepideva steemide hoolduse ning ennetusremondi  ja muu lepinguga fikseeritavad lepped.