Wineco_Gaas_Logo_horizontal_600x300

Kuidas ära tunda gaasilekke märke majapidamises?

Gaasiseadmete kontroll, gaasitööd, gaasipaigaldiste remont, Gaasiboileri vahetus

Maagaas on väga kergestisüttiv, ning selle põlemine isegi väikestes kogustes tekitab palju soojust. Seega võib maagaasi lekkimine suurendada plahvatus- ja tuleohtu, sest see levib süttib kergesti. Kui majas on leke, võib gaas süttida …

Kuidas muuta gaasi tarbiv kortermaja elanikele ohutuks

Kuidas tagada kortermaja gaasiohutus, gaasiseadmete kontroll, gaasiboileri remont

Et tagada kortermaja vastavust nõuetele ning ohutut elukeskkonda elanikele, tuleb ventilatsiooni –ja gaasisüsteemidele läheneda terviklikult. Korterisisesed gaasisüsteemid vajavavad töötamiseks õhku, mille tagab toimiv ventilatsioonisüsteem